Teamtraject over mentorschap

Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun leerproces op de stageplek. De mentor zorgt voor begeleiding, maar is ook medebeoordelaar van het stageleerproces en een belangrijke brugfiguur tussen de stagewerkplek, de student en de opleiding.
In een nieuw traject voorzien we een aanbod van 3 sessies van 2u (totaal van 6u) om lerarenteams (kleuter- en lager onderwijs) wegwijs te maken in het stageconcept. Daarnaast trainen we ook vaardigheden die zinvol zijn in de begeleiding van studenten maar die ook ingezet kunnen worden binnen het team. 

Thema’s die hierbij aan bod komen zijn feedback geven, kernkwaliteiten en hoe die kaders inzetten bij het begeleiden van studenten, schriftelijke evaluatie, enz.

Deze sessies kunnen vb. doorgaan tijdens een personeelsvergadering of pedagogische studiedag.

Doelgroep

Teams kleuter- en lager onderwijs

Begeleiding

An Severeyns, pedagoog en docent in de opleiding kleuteronderwijs Thomas More Kempen

Carin Smolderen, pedagoog en docent in de opleiding lager onderwijs Thomas More Kempen

Contactpersoon: Ann Verheyen ann.verheyen@thomasmore.be of 014/50.81.69