Begeleiding en studeren op maat

Als hogeschoolstudent moet je studeren ... dat hoort er nu eenmaal bij. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan! Het zou kunnen dat het een tikkeltje te veel wordt, de hoeveelheid, de planning. Of je ervaart persoonlijke problemen die een grote impact hebben. Als Thomas More-student sta je er niet alleen voor. Onze docenten, studie- en trajectbegeleiders, studentenbegeleiders en stagebegeleiders staan klaar om van je studies een succes te maken.

 
  • Je kan begeleiding binnen jouw opleiding krijgen rond alles wat jouw studie- en trajectvoortgang betreft.
  • Als je nood hebt aan extra faciliteiten, kan je ook studeren op maat aanvragen via jouw zorgcoördinator.
  • Heb je last van faalangst, uitstelgedrag, stress …? Dan is er ook de psychosociale begeleiding van onze studentenbegeleiders.

Begeleiding binnen jouw opleiding

Weet dat je bij ons ook terecht kan voor een individuele begeleiding.  

Bij de studie- en trajectbegeleider van jouw opleiding kan je terecht voor allerlei vragen over omtrent studie- en trajectbegeleiding.   

  •     Vragen over vrijstellingen, verkorte trajecten of je individueel studieprogramma (ISP)  
  •     Twijfels over jouw studiekeuze    

De ombudsdienst van jouw opleiding onderzoekt en behandelt meldingen, betwistingen en klachten van studenten, die niet rechtstreeks door de betrokkenen kunnen opgelost worden. De ombuds bewaakt de rechten en plichten van de student en de opleidingsmedewerkers. Hij of zij draagt op die manier bij aan een rechtvaardig verloop van de examens en andere beoordelingsmomenten of onderwijsactiviteiten.

Studeren op maat

Ben je top(e-)sporter of kunstenaar? Studeer je met een functiebeperking? Combineer je werken en studeren, ben je mantelzorger, anderstalig, studentenvertegenwoordiger of student-ondernemer? Om iedereen evenveel kansen te geven op een succesvolle studie, kunnen deze studenten rekenen op heel wat faciliteiten voor lessen, stages of examens. We bekijken per student wat nodig en mogelijk is. De zorgcoördinator van jouw opleiding bekijkt samen met jou wat mogelijk is.

Als je al student bent, kan je hierover ook meer info vinden op het studentenportaal.

Psychosociale begeleiding

Ook bij de dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) kan je terecht. Naast studiegerelateerde vragen (financiële vragen, vragen over kot, vervoer …) kan je bij onze studentenbegeleiders die gespecialiseerd zijn in psychologische ondersteuning ook terecht met andere (persoonlijke) problemen die een impact op je hebben. Ze werken in een vertrouwelijk kader en zijn gebonden aan beroepsgeheim.  

  • Heb je last van faalangst, uitstelgedrag, stress ...?  
  • Heb je vragen over je studietoelage?  
  • Twijfel over jouw studiekeuze?   

Maak een afspraak voor een gesprek met één van onze studentenbegeleiders. Ze werken volledig gratis en hebben beroepsgeheim. Je vindt hierover ook meer info op het studentenportaal.

Individuele begeleiding

Bij de studentenbegeleiders van Stuvo kan je terecht voor eerstelijns psychologische (en psychosociale) gesprekken.

Samen gaan we aan de slag om je te helpen omgaan met de zorgen of hindernissen die je in je dagelijkse leven ervaart. Dit gebeurt natuurlijk gratis en met het nodige beroepsgeheim. Voor veel studenten is deze vorm van ondersteuning voldoende om hen verder te helpen. Als blijkt dat je gespecialiseerde hulp of begeleiding nodig hebt, kan de studentenbegeleider je doorverwijzen naar een externe psychotherapeut (of een centrum voor geestelijke gezondheidszorg).  

Webinars & groepsaanbod

We geven online informatieve sessies over psychische gezondheid. Het gaat om thema’s waar studenten wel eens mee kunnen worstelen in hun studieloopbaan. Je kan gratis deelnemen aan deze sessies. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn faalangst, uitstelgedrag, stress … Maar ook slapen, eenzaamheid of jezelf coachen kan aan bod komen.

Studenten kunnen hierover verder lezen op het studentenportaal.

Online tool – faalangst, uitstelgedrag en onzekerheid

Online begeleiding: doe de test en help jezelf  

Neem online deel aan de zelftest. Deze zelftest is een wetenschappelijk onderbouwd instrument die voor iedereen toegankelijk is. Na het invullen van een vragenlijst krijgt je een duidelijker beeld van de moeilijkheden (uitstelgedrag, faalangst, onzekerheid …) die je ervaart en een advies van wat je eraan kan doen.    

Als Thomas More-student kan je vervolgens ook gratis inloggen en gebruik maken van een zelfhulpprogramma. Je kiest zelf met welk pakket denk- en doe-opdrachten je aan de slag gaat, volgens jouw behoefte en op jouw eigen tempo.