Smart Tech & Design

Het expertisecentrum Smart Tech & Design doet onderzoek naar en biedt dienstverlening rond technologische integratie aan. Hierbij maken we de vertaalslag van fundamentele technologische ontwikkelingen naar praktische toepassingen waarbij technologie een oplossing biedt.
We focussen hierbij op vier domeinen: 

  • Ontwikkeling van IoT applicaties
  • Toegepaste AI 
  • Duurzaam ontwerp en productie

Binnen ons onderzoek werken we samen met ondernemingen, sectororganisaties en overheden om gebruikerseisen om te zetten naar technische eisen, en de haalbaarheid en betaalbaarheid van technologie en ontwerpprincipes in-the-field te valideren. 

Hierbij ontwerpen, produceren, valideren en optimaliseren we in-house of in co-creatie: prototypes, demonstratoren, proefopstellingen en pilootseries.

Onze toonaangevende projecten

Frederik Vogeler
Onderzoeksmanager Smart Tech & Design
T + 32 (0) 473 92 54 50