Kenniscentrum Energie

Energie in gebouwen, glastuinbouw en klimaatkamers

KCE (het Kenniscentrum Energie) richt zich op energietechnieken voor een optimaal en energie-efficiënt binnenklimaat en dit voor gebouwen, glastuinbouw en indoor farming.
Nieuwe kennis & inzichten worden vertaald naar praktische toepassingen, onafhankelijk advies en diverse opleidingen en bijscholingen voor professionals.

Onze toepassingsdomeinen:

  • Energie in gebouwen: Kenniscentrum voor conceptkeuze, dimensionering, evaluatie en optimale integratie van energiesystemen

  • Energie in glastuinbouw: Advies & studiedienst voor duurzaam en efficiënt CO2- en energiegebruik in de glastuinbouw

  • Energie in klimaatkamers: alternatieve teelttechnieken en energetische analyses

Onze expertise:

  • Technisch- economische evaluaties
  • Gebruiksprofielen
  • Monitoring & in situ metingen, aangevuld met labometingen
  • Dynamische gebouwsimulaties
  • AI & data-driven modelling
  • Ontwikkeling van praktisch bruikbare rekentools

Meer informatie vind je op kce.thomasmore.be.
Je kan ons ook mailen op kce@thomasmore.be of bellen op het nummer + 32 (0)14 56 21 34

Onze toonaangevende projecten

Projecten gesteund door Europa