ExCEL

ExCELExCEL, het Expertisecentrum voor Effectief Leren aan de Thomas More Hogeschool, heeft als missie de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen en jongvolwassenen te optimaliseren. Het wil de weg zijn naar een meer evidence-informed onderwijslandschap dat zich richt op de effectiviteit en efficiëntie van de leraar om op die manier het leren van de leerlingen te verbeteren.

Evidence-informed doelt op het gebruik van empirisch-verkregen wetenschappelijk(e) inzichten en bewijzen over hoe mensen het beste leren, begrijpen en onthouden om op basis daarvan geïnformeerde beslissingen te nemen over een didactische aanpak. Dit wetenschappelijk onderzoek, geworteld in cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies, kan leraren helpen bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van onderwijs zodat kinderen en jongvolwassenen van kwaliteitsvol onderwijs kunnen genieten.

We ondersteunen daarbij leraren in hun professionele opdracht, bevorderen en ondersteunen goed onderwijs, en doen onderzoek dat relevant is voor de praktijk. We verstrekken en delen onderbouwde informatie die gestoeld is op jarenlang degelijk wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde best-evidence, op een manier die bruikbaar en laagdrempelig is voor leraren, beleidsmakers, onderzoekers en het bredere publiek.

Meer informatie vind je op http://excel.thomasmore.be.

Tim Surma
Research Manager ExpertiseCentrum voor Effectief Leren