Creative & Innovative Business

Bij Creative & Innovative Business staan onderzoek en dienstverlening over digitale (media)innovatie, strategische communicatie (vroeger Memori), en digitaal en duurzaam ondernemen centraal. Het expertisecentrum combineert daarvoor kennis en ervaring in technologie, gebruikers- en marktonderzoek, business, toerisme, HR en communicatie.

We ondersteunen kmo’s en socialprofitorganisaties met praktische inzichten, richtlijnen, businessmodellen, methodieken en demonstraties van toepassingen. Zo versterken we hun toekomstbestendigheid en competitiviteit.

Het onderzoek binnen Creative & Innovative Business (CIB) is verdeeld in vijf speerpunten:

  • Digital media experiences: nieuwe, opkomende digitale mediatechnologie (VR, AR, MR, IoT, AI, etc.), beleving en gebruikerservaringen
  • Digitaal en duurzaam ondernemen: duurzaam, circulair ondernemen en digitale innovatie voor (regionale) KMO’s vanuit een businessperspectief
  • Innovatief toerisme: duurzaam toerisme, beleving in toerisme en nieuwe digitale toepassingen voor de cultuur-, erfgoed- en vrijetijdsector in Vlaanderen
  • Strategische communicatie: effectieve communicatie om wendbaar te zijn en te blijven in een veranderende context en om stakeholders te engageren of aan zich te binden 
  • Toekomstbestendig HR-management: het presteren, leren en welzijn van werknemers optimaliseren in een omgeving waar motivatie en vertrouwen centraal staan

Onze toonaangevende projecten

Dieter Struyf
Onderzoeksmanager
T + 32 (0)15 36 91 77
Sven De Clercq
Business Developer digitale innovatie
T + 32 (0)15 68 87 42