Palliatieve Zorg

Postgraduaat verbonden aan de professionele bachelor Verpleegkunde

Locatie: Turnhout - Campus Turnhout

De opleiding is VOLZET. Bij interesse voor deelname aan deze opleiding voor het academiejaar 2024 -2025 neemt u best contact op met Natasja Seels.

Neem je graag deel aan deze opleiding, schrijf je dan eerst in via HIVSET en daarna via Thomas More (bekijk hier het stappenplan). 

 • Jij hebt een paramedisch diploma (bachelor of hbo5). 
 • Je wil zorg en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase
 • Dit postgraduaat maakt van jou een deskundige in de palliatieve zorg. 
 • Je leert allerlei concepten kennen binnen de palliatieve hulpverlening. 
 • Je ontdekt hoe je nabestaanden ondersteunt bij het rouwproces. 
 • Je komt te weten hoe je palliatieve hulpverlening organiseert.  
 • Je leert hoe je iemand psychosociaal, emotioneel en spiritueel begeleidt
 • Je werkt aan vaardigheden als coaching, communicatie en samenwerking. 
 • Je ontwikkelt de juiste houding en wordt een voorbeeld voor collega’s. 
 • Met dit diploma kan je werken als referentiepersoon palliatieve zorg
 • De opleiding duurt een jaar: om de twee weken volg je les op donderdag

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Dorine Nevelsteen
Dorine Nevelsteen
Opleidingscoördinator
Voor al je vragen over de opleiding

Troeven

image.alt

Actuele tendensen

De opleiding Palliatieve zorg wil een aanzet zijn tot een veranderende cultuur m.b.t. de palliatieve zorg. Deze opleiding sluit aan bij enkele actuele tendensen in de gezondheidszorg: toenemende aandacht voor de opvang en begeleiding van palliatieve zorgvragers en hun naasten, ontwikkelingen intramuraal en extramuraal en de toenemende aandacht voor de belevingsgerichte zorgverlening.

image.alt

Persoonlijk proces

De opleiding is er voor zorgverleners met een duidelijke interesse voor de palliatieve zorgsector. Je verdiept je in allerlei beroepsspecifieke theoretische en praktische vaardigheden. Het is belangrijk dat je ook als zorgverlener bent tewerkgesteld. Het project waarbij van je gevraagd wordt dat je een veranderingsproces op jouw werkplek realiseert, is een essentieel onderdeel van de opleiding. Dit project loopt over de ganse opleiding
 

image.alt

Voorbeeldfunctie

Na de opleiding Palliatieve Zorg zal je deskundigheid verworven hebben om op een kwalitatieve en ethisch verantwoorde wijze de zorgvrager te begeleiden in de palliatieve fase. Je ontwikkelt een gepaste attitude en je zal een voorbeeld zijn voor je naaste medewerkers.

Programma

 • Vakken
 • Doelpubliek
 • Professionele bonus
 • In de praktijk
 • Organisatie
 • Inschrijvingsgeld
 • Vakken

  Fase1
  THEMA'S 20 sp
  Visies in de palliatieve hulpverlening
  Concepten in de palliatieve hulpverlening
  Pijn en symptoomcontrole; rouw en verlies; spiritualiteit; zorgethiek; comfortzorg; voeding; mondzorg; relaxatie en aromatherapie
  Organisatie van de palliatieve hulpverlening Intramuraal; Extramuraal
  Sociale, juridische en economische aspecten
  Fase1
  Specifieke vaardigheden in de palliatieve hulpverlening
  Communicatie; Interdisciplinaire samenwerking
  Zorg voor de zorgende
  Coaching, verandering aansturen
  Casuïstiek en intervisie
  Wetenschappelijk onderzoek
  Fase1
  THEMA'S 20 sp
  Visies in de palliatieve hulpverlening
  Concepten in de palliatieve hulpverlening
  Pijn en symptoomcontrole; rouw en verlies; spiritualiteit; zorgethiek; comfortzorg; voeding; mondzorg; relaxatie en aromatherapie
  Organisatie van de palliatieve hulpverlening Intramuraal; Extramuraal
  Sociale, juridische en economische aspecten
  Specifieke vaardigheden in de palliatieve hulpverlening
  Communicatie; Interdisciplinaire samenwerking
  Zorg voor de zorgende
  Coaching, verandering aansturen
  Casuïstiek en intervisie
  Wetenschappelijk onderzoek
 • Doelpubliek

  • Bachelors verpleegkunde, HBO5-verpleegkundigen, bachelors in de Orthopedagogie, kinesisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, ...

  Bijkomende voorwaarden

  • Je hebt een duidelijke interesse voor de palliatieve zorgsector.
  • Je bent tewerkgesteld en je voert een project uit op je werkplek (een veranderingsproces verwezenlijken).
  • Je volgt de volledige opleiding
 • Professionele bonus

  Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift. Je kan dit getuigschrift gebruiken om een bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorgen aan te vragen.

 • In de praktijk

  Belangrijk is dat je bent tewerkgesteld. Je moet immers een project uitvoeren op je werkplek. Meer bepaald een veranderingsproces verwezenlijken. Het project loopt over de ganse opleiding.

 • Organisatie

  Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout en Thomas More en het Vormingscentrum  HIVSET.

 • Inschrijvingsgeld

  • 915 euro
  • Cursusmateriaal, koffie en broodjesmaaltijd bij volledige lesdagen inbegrepen
  • Prijzen jaarlijks onderhevig aan indexatie

Na je studie

 • De job van je leven
 • De job van je leven

  Dankzij deze opleiding kan je in het werkveld aan de slag gaan als referentiepersoon in de palliatieve zorg.