Neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen en ouderen

Doelstelling

In de voorbije decennia is de interesse voor de biologische - en de neuropsychologie aanzienlijk toegenomen. Niet alleen kwam er vanuit wetenschappelijke hoek een stroom informatie op gang (congressen, boeken, tijdschriften), maar ook in het klinisch werkveld ontstond er een toenemende behoefte om de bestaande psychologische diagnostiek te verbinden met inzichten uit de neurowetenschappen.

Het is de bedoeling aan de hand van deze module een stand van zaken op te maken waar de klemtoon vooral komt te liggen op de diagnostiek in de klinische praktijk. Er wordt gekozen voor een vrij parallelle opbouw tussen de module volwassenen en de module kinderen.

Naast een algemene theoretische inleiding en een visie over de diagnostische aanpak volgens het neuropsychologisch model willen wij de nadruk leggen op het kiezen, afnemen en interpreteren van het diagnostisch onderzoeksmateriaal in relatie tot de functies. Voorkennis of ervaring binnen de neuropsychologie is dus niet vereist.

De module zal geëvalueerd worden aan de hand van een door de deelnemer zelf aangebrachte casus.  

Overzicht van de sessies

Sessie 1 | 17.10.2023 | Antwerpen
Christophe Lafosse

Toepassing van het neuropsychologisch model 

  • Inleiding / kader / onderzoeksmethoden
  • Toegepaste anatomie

Sessie 2 | 07.11.2023 | Gent
Marijke Miatton 

Diagnostiek van de executieve functies, aandacht & concentratie: theorie, toepassing en valkuilen.
In deze sessie wordt aandacht besteed aan de gangbare theoretische modellen rond aandacht en executief functioneren. We bespreken de meest gebruikte testmaterialen en oefenen
scoring/normering en besluitvorming op casuïstiek.

Sessie 3 | 14.11.2023 | Gent
Marijke Miatton    

Diagnostiek van het geheugen: theorie, toepassing en valkuilen. In deze sessie wordt aandacht besteed aan de gangbare theoretische modellen rond geheugen. We bespreken de meest gebruikte testmaterialen en oefenen scoring/normering en besluitvorming op casuïstiek.

Sessie 4 | 23.01.2024 | Antwerpen
Christophe Lafosse

Diagnostiek van visuele perceptie & praxis: Theorie, toepassing en valkuilen

Sessie 5 | 08.02.2024 | Gent
Frank Paemeleire

Diagnostiek van taal: theorie, toepassing en valkuilen. In deze sessie focussen we ons op verworven taalstoornissen bij volwassenen waarbij volgende vragen beantwoord worden: Hoe worden taalstoornissen bij volwassenen best in kaart gebracht? Hoe kan je een assessment voor de niet-talige cognitie uitvoeren bij personen met een ernstige taalstoornis? Welke evidence-based technieken bestaan er om je interacties met personen met neurogene communicatiestoornissen te optimaliseren? Er wordt hierbij gebruik gemaakt van voorbeelden uit de klinische praktijk en videocasuïstiek.

Sessie 6 | 05.03.2024 | Antwerpen
Bart Schepers

Neuropsychologische aspecten van psychiatrische ziektebeelden  

Sessie 7 | 28.03.2024 | Antwerpen
Eva Dierickx

Neuropsychologische aspecten van neurodegeneratieve aandoeningen 

Supervisors

Noortje Hermans - Katrijn van Parijs - Hanne Fransen

Docenten

In het academiejaar 2023 - 2024 werken mee aan deze module: 

  • Prof. dr. Christophe Lafosse | Revalidatieziekenhuis RevArte | Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogie | Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Kinesitherapie | Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde | Thomas More, opleiding Toegepaste Psychologie en Logopedie
  • Prof. dr. Marijke Miatton | Klinische neuropsychologe werkzaam aan de afdeling neurologie UZ Gent
  • Lic. Frank Paemeleire | Neurologopedist AZ Maria Middelares Gent en Lector Arteveldehogeschool
  • Lic. Bart Schepers | klinisch neuropsycholoog en coördinator van de psychologische dienst in het UPC Sint-Kamillus in Bierbeek
  • Prof. dr. Eva Dierckx | Vakgroep Klinische-en Levenslooppsychologie, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
  • Katrijn van Parijs | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
  • Hanne Fransen | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
  • Noortje Hermans | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor en inhoudelijk coördinator Postgraduaat Neuropsychologische diagnostiek en counseling

Leslocaties

  • Antwerpen Campus Sanderus
  • Gent | De Mokke | Antwerpsesteenweg 219 - 9000 Gent