Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren

Doelstelling

In de dagelijkse praktijk van de psychodiagnosticus die onderzoek uitvoert bij kinderen is de neuropsychologische benadering niet meer weg te denken. In deze module wordt de werkwijze van verantwoord neuropsychologisch onderzoek en diagnostiek bij kinderen uit de doeken gedaan.
De meeste voorkomende ontwikkelingsstoornissen en verworven stoornissen worden theoretisch gekaderd. Ook de meest recente wetenschappelijke inzichten worden verwerkt in de sessies. Tevens worden een aantal belangrijke diagnostische instrumenten besproken. 
Er wordt getracht de onderwerpen zoveel mogelijk te illustreren met casussen. Van de deelnemers wordt een kritische ingesteldheid verwacht, die tot de nodige interactiviteit moet leiden. 

Het is mogelijk deze module los te volgen.

De module zal geëvalueerd worden aan de hand van een door de deelnemer zelf aangebrachte casus.  

Overzicht van de sessies

Sessie 1 | R. Van Der Looven

do. 17.11.2022 | 17.30 - 21.00 uur | Antwerpen

Situering en inleiding, toegepaste anatomie en fysiologie, onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van perceptie en motoriek 

In deze sessie wordt inleidend de ontwikkeling van de neuroanatomie en van de fysiologie toegelicht. Daarnaast worden onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van perceptie en motoriek behandeld.

Sessie 2 | N. Ansoms

 di. 29.11.2022 | 18.00-21.00 uur | Antwerpen

Onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van aandacht en geheugen

Deze sessie behandelt diagnostiek van aandacht en geheugen bij kinderen en jongeren. Zowel theorie, als toepassingen en valkuilen worden belicht aan de hand van diagnostische onderzoeksmateriaal en casusmateriaal.

Sessie 3 | H. Hillaert

di. 20.12.2022 | 18.00-21.00 uur | Antwerpen

Neuropsychologisch onderzoek bij ontwikkelingsstoornissen van de executieve functies

In deze sessie worden executieve functies en neuropsychologisch onderzoek bij ontwikkelingsstoornissen toegelicht. Theorie, toepassingen en valkuilen worden besproken aan de hand van diagnostisch onderzoeksmateriaal en casusmateriaal. 

Sessie 4 | N. Ansoms

do. 02.02.2023 | 18.00-21.00 uur | Antwerpen

Onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van non-verbaal, rekenen en visuoconstructie

Neuropsychologische diagnostiek van stoornissen in non-verbaal leren, rekenen en visuoconstructie bij kinderen en jongeren wordt in deze sessie behandeld. Theorie, toepassingen en valkuilen worden toegelicht aan de hand van diagnostisch onderzoeksmateriaal en casussen.

Sessie 5 | H. Hillaert

do. 21.03.2023 | 18.00-21.00 uur | Antwerpen

Onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van taal en lezen

Deze sessie behandelt neuropsychologische diagnostiek van stoornissen van taal en lezen bij kinderen en jongeren. Zowel theorie, als toepassingen en valkuilen worden belicht aan de hand van diagnostisch onderzoeksmateriaal en een casus. Hierbij wordt zowel gefocust op verworven als op aangeboren taalstoornissen.

Sessie 6 | A. De Cock

di. 18.04.2023 | 18.00-21.00 uur | Antwerpen

Onderzoek en diagnostiek bij epilepsie

Deze sessie behandelt diagnostiek bij epilepsie bij kinderen en jongeren en ook met de link tussen epilepsie en ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme) en tussen epilepsie en leerstoornissen. Theorie en toepassing komen beide aan bod en worden geïllustreerd met casusmateriaal. 

Sessie 7 | N. Ansoms

do. 04.05.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Intervisie

In deze sessie wordt intervisie omtrent neuropsychologische diagnostiek geboden. Aan de hand van casusmateriaal doorloop je in groep het diagnostisch proces. Door deze werkwijze biedt deze sessie ook een integratie van de reeds behandelde onderwerpen.    

Docenten

Tijdens het academiejaar 2022-2023 werken volgende gastdocenten mee aan deze module:

  • Ruth Van Der Looven | Revalidatiecentrum UZ Gent
  • Nathalie Ansoms | Revalidatiecentrum Pulderbos, Revalidatiecentrum NAH Turnhout
  • An De Cock | Revalidatiecentrum Pulderbos
  • Hildegarde Hillaert | Universitair Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen UZA
  • Katrijn van Parijs | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
  • Hanne Fransen | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
  • Noortje Hermans | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, Modulesupervisor en coördinator postgraduaat

Leslocaties

  • Antwerpen | Thomas More | Molenstraat 8 
  • Gent | Zaal De Mokke | Antwerpsesteenweg 219