Module Neuropsychologische counseling themareeks 2

Inhoud

In de neuropsychologie gaat men na hoe de hersenen betrokken zijn bij het tot stand komen van belangrijke psychische gedragsfuncties. De vraag die in de klinische neuropsychologie centraal staat, is of het verminderd functioneren, of het verander(en)de gedrag te wijten is aan hersendisfunctie met weerslag op gedragsmatig en cognitief vlak, dan wel aan andere factoren (of aan beide).

Er komen verschillende thema's aan bod die relevant zijn voor de neuropsychologische praktijk. Er wordt bijvoorbeeld een sessie ingericht over rouw en verwerking na het oplopen van een hersenletsel. We bekijken hoe we binnen een psychotherapeutische context een nieuwe identiteitsvorming mee kunnen helpen ondersteunen. Ook de ondersteuning van de mantelzorger komt aan bod en er wordt een sessie gegeven over seksualiteit na hersenletsel.

Casusmateriaal en beeldfragmenten bieden hiervoor illustratie en ondersteuning.

Overzicht van de sessies

Sessie 1 | 05.10.2023 | Gent
W. Lambrecht | Hoe omgaan met rouw en verwerking 

Tijdens deze sessie wordt een overzicht geboden van een aantal vaak geciteerde rouwmodellen, en wordt hierbij gepoogd een praktische vertaling te maken naar de klinische praktijk. Daarnaast wordt ook een aantal (neuro)psychotherapeutische technieken overlopen om rouw bespreekbaar te maken in de behandelkamer, bruikbaar bij personen met een vorm van neurologisch lijden.    

Sessie 2 | 09.01.2024 | Antwerpen
H. Thielen | Pijn en vermoeidheidsklachten na hersenletsel

Subjectieve klachten zoals vermoeidheid en pijn worden vaak gerapporteerd door mensen met een neurologische aandoening en kunnen een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Tijdens deze sessie zullen we ingaan op mogelijke oorzaken van deze klachten, alsook mogelijke opties op vlak van behandeling.

Sessie 3 | 06.02.2024 | Antwerpen
J. Knaeps | Mantelzorger/ gezin en samenleving

Niet enkel het welbevinden van de persoon met NAH kan onder druk komen te staan, ook voor de naasten zijn de gevolgen zeer ingrijpend. Voor de mantelzorger dreigt een overbelasting waar we als hulpverlener aandacht voor moeten hebben.

In deze sessie gaan we in op de noden van mantelzorgers en de valkuilen in een begeleiding. Aan de hand van eigen casussen bekijken we samen hoe je als hulpverlener aandacht kan hebben voor de verschillende rollen van de mantelzorger.

Sessie 4 | 22.02.2024 | Antwerpen
H. Vanderlinden | Omgaan met dementie

In deze sessie zal er dieper ingegaan worden op hoe onze visie over dementie en manier van omgaan met personen met dementie invloed heeft op hun beleving en gedrag.

Sessie 5 | 19.03.2024 | Antwerpen
N. Ansoms | Revalidatie binnen school en het dagelijks leven 

In de (cognitieve) revalidatie van kinderen en jongeren worden onderwijs en het dagelijks leven mee ingezet als essentiële partners in de revalidatie. Aan de hand van casuïstiek wordt deze werkwijze verduidelijkt. 
De revalidatiewerking bij kinderen/jongeren toont heel wat gelijkenissen met deze bij volwassenen, maar ook verschilpunten. In deze sessie wordt stil gestaan bij mogelijke aandachtspunten, valkuilen, e.d. als je met kinderen/jongeren aan de slag gaat. 

Sessie 6 | 18.04.2024 | Antwerpen
R. Daniël | Seksualiteit

Ongeveer de helft van alle patiënten met hersenletsel rapporteert seksuele problemen. Het onderwerp seksualiteit blijft nog altijd iets waar patiënt en behandelaar moeilijk over praten of het seksueel probleem wordt overschaduwd door andere emotionele en/of gedragsproblemen van de patiënt. 
Tijdens deze avond zullen we ingaan op hoe je het thema seks bespreekbaar kunt maken. Er is aandacht voor casuïstiek en er worden praktische handvatten geboden bij het in kaart brengen van seksuele problematiek. Tenslotte is er ruimte voor het bespreken van de behandeling van seksuele problematiek bij hersenletsel patiënten.

Sessie 7 | 25.04.2024 | Antwerpen
D. Vandenborre | Biedt neurostimulatie een meerwaarde in de behandeling van mensen met een NAH?     

We bespreken kritisch enkele toepassingen en zoomen in op tDCS (transcraniële gelijkstroomstimulatie). Cursisten gaan zelf aan de slag met tDCS. Zo ervaren ze hoe eenvoudig je het toestel kan inzetten, maar hoe veel inhoudelijke vragen je pad kruisen.

Docenten

Tijdens het academiejaar 2023-2024 werken volgende gastdocenten mee aan deze module:

 • Wouter Lambrecht | Klinisch neuropsycholoog verbonden aan Hersenletselpraktijk, Centrum voor neuropsychologie 
 • Helga Thielen | Klinisch psycholoog, Laboratorium voor Experimentele Psychologie KU Leuven, Revalidatieziekenhuis RevArte
 • Jeroen Knaeps | Klinisch psycholoog & Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen
 • Hilde Vanderlinden | Klinisch psycholoog, WZC Sint Bernardus Bertem & Referentiepersoon Dementie
 • Riët Daniël | Gezondheidszorgpsycholoog en seksuoloog, Archipel zorggroep
 • Nathalie Ansoms | Klinisch Psycholoog, Revalidatiecentrum Pulderbos, Revalidatiecentrum NAH Turnhout
 • Dorien Vandenborre | Dr. Neurolinguïst, docent-onderzoeker Thomas More opleiding Logopedie en Audiologie
 • Katrijn van Parijs | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
 • Hanne Fransen | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
 • Noortje Hermans | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor en inhoudelijk coördinator Postgraduaat Neuropsychologische diagnostiek en counseling

Locaties

 • Gent | De Mokke | Antwerpsesteenweg 219 - 9000 Gent