Module Neuropsychologische counseling themareeks 1

In de neuropsychologie gaat men na hoe de hersenen betrokken zijn bij het tot stand komen van belangrijke psychische gedragsfuncties. De vraag die in de klinische neuropsychologie centraal staat, is of het verminderd functioneren, of het verander(en)de gedrag te wijten is aan hersendisfunctie met weerslag op gedragsmatig en cognitief vlak, dan wel aan andere factoren (of aan beide).

Er komen verschillende thema's aan bod die relevant zijn voor de neuropsychologische praktijk. Er worden bijvoorbeeld naast een sessie over cognitieve training, ook sessies ingericht over sociale cognitie, psychosociaal functioneren en emotionele en gedragsmatige gevolgen na het oplopen van een hersenletsel. Daarbij zal toepassing van de neuropsychotherapie aan de hand van casusmateriaal worden geïllustreerd. Ook de ondersteuning aan de hand van medicamenteuze behandeling zal hierbij aan bod komen. De meerwaarde van adventure therapie zal verduidelijkt worden op het adventure therapie terrein. 

Casusmateriaal en beeldfragmenten bieden hiervoor illustratie en ondersteuning. De 2 counselingmodules kunnen niet los van elkaar gevolgd worden, deze vormen een geheel. De counselingmodules kunnen wel los van de diagnostiekmodules gevolgd worden.

De module zal geëvalueerd worden aan de hand van een door de deelnemer zelf aangebrachte casus.  

Overzicht van de sessies

Sessie 1 |  W. Lambrecht & S. Dessein

ma. 10.10.2022 | half dagdeel - overdag | Adventure terrein Pc Caritas

Deelname Adventure Therapy

Vorm van activiteitsgebaseerde therapie die ook toegepast wordt binnen de neuropsychologische revalidatie.  Door zelf onder begeleiding van 2 coaches deel te nemen aan de Adventure Therapy, krijg je een goed zicht op de inhoud en aanpak. Je zal ook direct de tips en trics meekrijgen.   

Sessie 2 | W. Lambrecht

di. 25.10.2022 | 18.00 - 21.00 u. | Gent

Voeling krijgen met en inzicht verwerven in de doelgroep

Wie kunnen we zoal verwachten binnen de neuropsychologische counseling? Hoe zien de verschillende problematieken er uit en wat betekenen de gevolgen (fysiek, cognitief, emotioneel, sociaal/relationeel) ervan voor het dagelijks functioneren in werk, gezin of maatschappij?    

Sessie 3 | K. Browaeys

do. 08.12.2022 | 18.00 - 21.00 u. | Gent

Identiteit na een hersenletsel

Naast het feit dat een hersenletsel een impact heeft op het fysisch, cognitief en psychische functioneren, verandert deze ingrijpende gebeurtenis ook vaak hoe iemand naar zichzelf kijkt. De identiteit of het zelf wordt ook drastisch door elkaar geschud. Vaak zien we dat deze kijk op zichzelf een invloed heeft op het welbevinden van de persoon met NAH.
Binnen deze sessie bekijken we de onderdelen van deze identiteit, hoe deze gevormd wordt en veranderd na een hersenletsel. We bekijken hoe we binnen een (psychoanalytische) psychotherapeutische context deze identiteitsvorming mee kunnen helpen ondersteunen.

Sessie 4 | C. Lafosse

di. 17.01.2023 | 18.00 - 21.00 u. | Antwerpen

Cognitieve training

In deze sessie zullen verscheidene vormen van cognitieve revalidatie toegelicht worden, waarbij er aandacht zal zijn voor de verschillende cognitieve domeinen. Hoe ga je aan de slag? Met aandacht voor de valkuilen en mogelijke moeilijkheden. 

Sessie 5 | W. Lambrecht

do. 09.02.2023 | 18.00 - 21.00 u. | Gent

Emotionele en gedragsmatige gevolgen na hersenletsel

Deze kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en de revalidatie. Inzicht in de oorzaken, en implicaties voor behandeling alsook voor het dagelijks leven zullen aan de hand van casussen verduidelijkt worden.  

Sessie 6 | G. Lorent

do. 23.03.2023 | 18.00 - 21.00 u. | Antwerpen

Sociale cognitie, Psychosociaal functioneren
Persoonlijkheid, Copingstijl

Welke veranderingen kunnen er zoal optreden en welke implicaties kunnen deze hebben? Na toelichting van de oorzaken en verschillende vormen zal aan de hand van casussen geïllustreerd worden hoe hiermee best rekening te houden en te trainen.    

Sessie 7 | K.Oostra

do. 20.04.2023 | 18.00 - 21.00 u. | Gent

Medicamenteuze behandeling van neuropsychologische en gedragsmatige gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel

In deze sessie komen indicatiestelling, werking/bijwerkingen van medicatie en meetmethodes bij gedragsmatige en neuropsychologische gevolgen van een NAH aan bod. 
Een medicamenteuze aanpak is, naast psycho-educatie, cognitieve training en psychologische begeleiding, één van de pijlers van de behandeling van deze problematiek. Voorlopig is slechts beperkte evidentie voor de medicamenteuze aanpak van neuropsychologische en gedragsmatige gevolgen van een NAH voorhanden. De huidige richtlijnen zijn dan ook hoofdzakelijk gebaseerd op klinische ervaring.     

Docenten

Tijdens het academiejaar 2022-2023 werken volgende gastdocenten mee aan deze module:

 • Wouter Lambrecht | Klinisch neuropsycholoog verbonden aan Hersenletselpratijk, centrum voor neuropsychologie      
 • Simon Dessein | Procesbegeleider bij Dienst Ondersteuningsplan, Psysense.
 • Koen Browaeys | Klinisch psycholoog en psychoanalytische psychotherapeut.  Hij is verbonden aan De Hoop vzw, Praktijk voor Psychoanalytische Psychotherapie
 • Prof. dr. C. Lafosse | Revalidatieziekenhuis RevArte| Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogie | Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Kinesitherapie | Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde | Thomas More, opleiding Toegepaste Psychologie en Logopedie
 • Guy Lorent | Klinisch neuropsycholoog. UPC Sint Kamillus Bierbeek
 • Dr. Kristine Oostra | Revalidatiearts. Fysische geneeskunde en Revalidatie, UZ Gent 
 • Katrijn van Parijs | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
 • Hanne Fransen | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
 • Noortje Hermans | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor en inhoudelijk coördinator Postgraduaat Neuropsychologische diagnostiek en counseling

Leslocaties

 • Antwerpen | Thomas More | Molenstraat 8 
 • Gent | Zaal De Mokke | Antwerpsesteenweg 219