Interculturele Hulpverlening

Postgraduaat verbonden aan de professionele bachelor Toegepaste Psychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus

Neem contact op met Meike Vroom om je aan te melden voor 2023-2024 of registreer je voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Perspectieven op cultuursensitief handelen in het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg

 • Jij hebt een master-, bachelor- of graduaatsdiploma in de humane wetenschappen
 • Jij werkt als dienst-, zorg-, of hulpverlener of je staat in het onderwijs.
 • Je wil je graag verder specialiseren en je interculturele vaardigheden versterken. 
 • Je wilt meer inzicht krijgen en beter leren omgaan met andere mens- & wereldbeelden.
 • In deze opleiding ontwikkel je intercultureel vakmanschap.
 • Je leert via interactieve lezingen, workshops en creatieve werkvormen.
 • Intercultureel bemiddelen, coachen en hulpverlenen worden jouw sterktes. 
 • Je wordt uitgedaagd om het geleerde te vertalen en te bevragen in de praktijk tijdens intervisiemomenten.
 • Je maakt de theorie concreet met persoonlijke portfolio-opdrachten
 • Je wordt uitgedaagd om in diepte te reflecteren over je eigen culturele rugzak.
 • De opleiding telt vier modules en duurt een jaar. 
 • Je krijgt les in een heterogene en multidisciplinaire deelnemersgroep.
 • Je volgt voornamelijk les op dinsdag

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Sofian
Sofian El Bouazati
Coördinator en docent
Voor al je inhoudelijke vragen.
Meike Vroom
Meike Vroom
Supervisor en docent
Voor al je inhoudelijke vragen.
Stieven Rottier
Stieven Rottier
Administratief coördinator
Voor al je praktische vragen.
Nancy Van Loo
Nancy Van Loo
Administratief medewerker
Voor al je praktische en administratieve vragen.

Troeven

image.alt

Bruikbaar in de praktijk

De deskundigheid van de docenten, zowel intern als extern, zorgt voor concrete linken naar de praktijk waardoor de inhoud van dit postgraduaat actueel en nuttig is voor elke deelnemer. 

image.alt

Bewustwordingsproces

De verschillende modules worden interactief gegeven door experten in hun eigen vakgebied. Ze geven je bredere, andere perspectieven en inzichten en zetten zo een bewustwordingsproces in gang.

image.alt

Samenwerkingsverband

Dit postgraduaat is een samenwerking tussen Thomas More, opleiding Toegepaste Psychologie, CIMIC en Associatie KU Leuven.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Inhoud
 • In de praktijk
 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden
 • Specifieke toelatingsvoorwaarden
 • Professionele bonus
 • KMO portefeuille
 • Opbouw

  Het postgraduaat bestaat uit interactieve lezingen en workshops gegeven door eigen en gastdocenten, deskundig in hun vakgebied. Dit combineren we met een intervisietraject. Aan de hand van portfolio-opdrachten verwerk je de aangeboden inhoud op een eigen en creatieve manier. 

 • Doelpubliek

  We streven naar een heterogene en multidisciplinaire deelnemersgroep waarbij leren van elkaar van belang is:  

  Om tot deze postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet je minimaal beschikken over een graduaat-, bachelor- of masterdiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma.

  Behaalde je een ander diploma hoger onderwijs en heb je professionele ervaring in de psychosociale hulpverlening en bijkomende opleidingen gevolgd, dan kan je een individuele aanvraag indienen voor deelname aan het postgraduaat. Een stuurgroep zal elk dossier individueel beoordelen.

 • Inhoud

  Dit postgraduaat omvat 20 studiepunten met 84 contacturen. Het curriculum bestaat uit vier modules die als totaalpakket worden aangeboden. De thema’s die we behandelen zijn: 

  • Ik en de ander: over identiteit en interculturaliteit in de hulpverleningsrelatie.
  • Eerste kennismaking met andere mens- & wereldbeelden.
  • Interculturele vaardigheden.
  • Best practices – concrete tools om samen te werken in de superdiverse samenleving. 

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  De opleiding vindt plaats op 14 dinsdagen in Antwerpen. Wat neerkomt op 28 dagdelen.  Een nieuwe cursus start in september 2023.

  Cursusmateriaal

  Selectie van zeker te lezen werken (uitleenbaar in leercentrum @ Campus Sanderus): 

  • Hoffman, E. (2009). Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOImodel. Meppel: Bohn Stafleu van Loghum.  
  • Jessurun N. & Warring, R. (2018). Verschillen omarmen, transcultureel systemisch werken. Bussum: Coutinho. 
  • Matheusen, F. (2016). Mijn held is een hulpverlener. Over zorg in een superdiverse samenleving. Leuven: Lannoo Campus.  
  • Métraux, J-C. (2018). Migratie als metafoor. Brussel: Politeia 
  • Meurs P. &  Gailly A.(eds.) (1998). Wortelen in andere aarde: migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil. Leuven: Acco.
 • In de praktijk

  Didactische werkvormen en evaluatie

  Het programma is interactief: er worden zowel colleges als workshops en casusbesprekingen gepland. Aan de hand van facultatieve portfolio-opdrachten verwerk je de aangeboden inhoud op een eigen en creatieve manier. 

  Een portfolio vormt de evaluatie van dit postgraduaat met daarin een individuele opdracht en een groepsopdracht. Deelnemers worden verondersteld aanwezig te zijn tijdens alle sessies van een module. Indien zij verhinderd zijn, moet dit tijdig gemeld worden aan de modulebegeleider. Om te kunnen slagen voor dit postgraduaat is een aanwezigheid van minstens 12 van de 14 dagen vereist.

 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden

  Inschrijvingsgeld | Het inschrijvingsgeld bedraagt € 950. De modules kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. De inschrijving is definitief na betaling van €500. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2024.

  Annulatievoorwaarden | Het studiegeld voor het postgraduaat is inclusief gebruik van het elektronisch leerplatform. In geval van annulering van de inschrijving door de student tot twee weken vóór de start van de opleiding, wordt €50 van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten.
  In geval van annulering van de inschrijving door de student minder dan twee weken vóór de start van de opleiding, is terugbetaling van het voorschot niet meer mogelijk.
  Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2024.

 • Specifieke toelatingsvoorwaarden

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken voor aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de deelnemers die hebben ingeschreven. 
   
  Je kan je kandidaat stellen voor de nieuwe opleidingscyclus die van start zal gaan in september 2023. Gelieve je CV en motivatiebrief te sturen naar Meike Vroom. Nadien word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek

 • Professionele bonus

  Je ontvangt het postgraduaatgetuigschrift ‘Interculturele Hulpverlening’ als je slaagt voor de evaluatieopdracht en voldoende aanwezig bent geweest tijdens de sessies.

 • KMO portefeuille

  De opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille en Cevora. 

  • KMO-portefeuille | voor zelfstandigen (in bijberoep)
  • Cevora | Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door Cevora. De terugbetaling bedraagt tot 375 euro per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben.  Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.