Diabeteseducator

Postgraduaat verbonden aan de professionele bachelor Verpleegkunde en de professionele bachelor Voedings- en dieetkunde.

Locatie: Lier - Campus Lier
  • Jij bent een zorgverlener (zoals een verpleegkundige of diëtist). 
  • En je wil weten hoe je mensen met diabetes (beter) helpt. 
  • Tijdens deze studie verdiep je je in alle aspecten van de diabeteszorg
  • Je ontdekt hoe je een educatieprogramma voor een diabetespatiënt opstelt. 
  • Je besteedt veel aandacht aan multidisciplinair en patiëntgericht werken. 
  • Casuïstiek staat centraal in bijna alle lessen. 
  • Verwacht je aan veel interactie tussen studenten en docenten. 
  • Je loopt 40 uur stage op een werkplek die je zelf kiest. 
  • Deze opleiding duurt één jaar. Spreiden over twee jaar kan ook. 
  • Je volgt elke week les op vrijdag
  • Na je studie kan je onder meer aan de slag in de gespecialiseerde zorg
  • En je krijgt een getuigschrift waarmee je een specifiek RIZIV-nummer kan aanvragen. 
  • Werkzekerheid? Gegarandeerd. Er is veel vraag naar zorgverleners gespecialiseerd in diabeteszorg. 
  • Schrijf je snel in, want er is slechts plaats voor 45 deelnemers

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Kristien Lippens
Kristien Lippens
Opleidingsverantwoordelijke
Voor al je vragen over de opleiding.

Troeven

image.alt

Interactief onderwijs

Onder leiding van ervaren diabeteseducatoren besteden we veel aandacht aan praktijkgerichte casussen. Die bespreken we klassikaal, met aandacht voor multidisciplinaire benadering. Interactie tussen docenten en studenten staat centraal in het lesgebeuren. 

image.alt

Lesgevers

Voor de samenstelling van het lesprogramma werken we intensief samen met experten uit het werkveld. Alle lesgevers zijn professionals met een ruime ervaring in de diabeteszorg. 

image.alt

Op maat

Deze opleiding kan je gemakkelijk combineren met je privésituatie. Je kan zelf contacten leggen met een stageplaats naar keuze. Stagedagen en -uren leg je vast in onderling overleg, zodat ze maximaal aansluiten bij je persoonlijke wensen. De lesmomenten vinden altijd plaats op vrijdag, zodat je ook hiermee rekening kan houden in je eigen werkplanning. 

Programma

  • Opbouw
  • Doelpubliek
  • Vakken
  • In de praktijk
  • Samenwerking
  • Professionele bonus
  • Inschrijvingsgeld
  • Opbouw

    • De postgraduaatsopleiding Diabeteseducator telt 20 studiepunten en bestaat uit 150 uren contactonderwijs verspreid over 1 academiejaar (oktober-mei).  
       
    • Tijdens deze lessen besteden we aandacht aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theoretische kennis zal de aandacht voornamelijk gaan naar de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties. Rode draad gedurende de opleiding is het bieden van ondersteuning zodat de persoon zijn chronische ziekte optimaal kan integreren in het dagelijks leven. Veel aandacht gaat naar zelfmanagement en verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt.  
       
    • In bijna alle lessen komen voorbeelden uit de dagelijkse beroepspraktijk aan bod. Aan de hand van de methodiek van klinisch redeneren leer je nadenken over het handelen in de praktijk. Interactie tijdens deze lessen vinden wij belangrijk, zo leren we van elkaar. Hierdoor is het niet mogelijk om de opleiding in afstandsonderwijs te volgen. 
  • Doelpubliek

    Bachelors verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesisten, diëtisten, podologen die zich verder willen bekwamen in de diabeteszorg.

    Gegradueerde (HBO5) verpleegkundigen kunnen deelnemen na een intake gesprek met de opleidingsverantwoordelijke.

  • Vakken

    Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

    • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.  
    • Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids. 

    Het curriculum omvat 5 opleidingsonderdelen:

    Fase1
    Postgraduaat Diabeteseducator
    Biomedische wetenschappen 4
    Verpleegkundige en psychosociale wetenschappen 4
    Fase1
    Innovatie en organisatie van de diabeteszorg m.i.v. paper i 4
    Casuistiek m.i.v. practicum 4
    Klinisch onderwijs 4
    Fase1
    Postgraduaat Diabeteseducator
    Biomedische wetenschappen 4
    Verpleegkundige en psychosociale wetenschappen 4
    Innovatie en organisatie van de diabeteszorg m.i.v. paper i 4
    Casuistiek m.i.v. practicum 4
    Klinisch onderwijs 4

    De lesinhouden worden getoetst aan de hand van één geïntegreerd schriftelijk examen. Dit examen vindt plaats einde mei.

  • In de praktijk

    Klinisch onderwijs omvat 40 uren stage. Deze zijn gespreid over 3 domeinen: minstens 32 uren stage in tweede lijn, minstens 4 uren stage in eerste lijn en minstens 4 uren patiëntgerichte initiatieven bijwonen. 
     
    Je legt zelf contact met een stageplaats naar keuze. Stagedagen en -uren worden in onderling overleg met de stageplaats vastgelegd. Je kan de stage starten vanaf begin januari, uitgezonderd patiëntgerichte initiatieven. Die kan je al volgen vanaf de start van de opleiding. De evaluatie van klinisch onderwijs gebeurt aan de hand van het stageboek en portfolio
     
    Het stageboek omvat algemene gegevens over de stageplaatsen en een reflectieverslag van elk stage-onderdeel. Het portfolio is een weergave van alle geleverde inspanningen die je gedurende het academiejaar geleverd hebt met als doel het verwerven en realiseren van de beroepsspecifieke competenties. Een persoonlijke ontwikkelingsplan maakt onderdeel uit van het portfolio. 

  • Samenwerking

    De opleiding ‘postgraduaat Diabeteseducator’ wordt georganiseerd in samenwerking met de AP Hogeschool Antwerpen. Concreet betekent dit dat de lesdagen afwisselend plaatsvinden op Campus Lier en Campus Spoor Noord (AP Hogeschool).

    Het PG Diabeteseducator omvat 150 contacturen, verspreid over de volgende lesdagen (telkens op vrijdag, uitgezonderd deelname diabetes symposium te Gent):

    2022

    • Oktober: 7-14-21-28
    • November: (14 of 15) symposium – 18-25
    • December: 2-9-16

    2023

    • Januari: 13-20-27
    • Februari: 3-10-17
    • Maart: 3-10-17-24-31
    • April: 21-28
    • Mei: 5
    • Examen: 26 mei
  • Professionele bonus

    • De opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV. Met het getuigschrift Diabeteseducator kan je een specifiek registratienummer inzake zorgtrajecten voor diabetespatiënten aanvragen. 
       
    • Verpleegkundigen die met succes de volledige opleiding afgewerkt hebben, kunnen de erkenning aanvragen ‘Bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie'.
  • Inschrijvingsgeld

    Het studiegeld voor het postgraduaat Diabeteseducator bedraagt voor 20 studiepunten €1200 + een aparte bijdrage voor het cursusmateriaal dat door de hogeschool verdeeld wordt. Het merendeel van het cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld via het leerplatform.

    • Betalen met opleidingscheques is niet mogelijk.
    • De opleiding is erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

Na je studie

  • De job van je leven
  • De job van je leven

    • In de eerstelijnszorg kan je aan de slag als zelfstandige thuisverpleegkundige of in dienstverband. Of je neemt een rol op in een lokaal multidisciplinair netwerk (LMN) of een huisartsenpraktijk. 
       
    • In de tweedelijnszorg werk je in het diabetescentrum van een ziekenhuis, waar je patiënten informeert en begeleidt. Je maakt deel uit van een ruimer diabetesteam en bent de onmisbare schakel tussen arts, podoloog, verpleegkundige, diëtist, schoenmaker en andere hulpverleners.

#wearelier