Basiszorg en Leerwinst

Postgraduaat

Locatie: Turnhout - Campus Turnhout

Het postgraduaat basiszorg en leerwinst inspireert jou als klasleerkracht om kwaliteitsvol in te spelen op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Je verdiept je, als reflectieve professional, om vanuit een theoretisch kader de vertaling te maken naar je klaspraktijk.

Wil jij als klasleerkracht sterker worden in:

 • handelingsgericht werken om (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen te begeleiden?
 • je eigen visie als professional in beeld te krijgen in het omgaan met (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen en deze vertalen in concrete acties voor je klaspraktijk?
 • het creëren van een krachtige leeromgeving om een sterke leerwinst op maat te genereren?
 • een professioneel netwerk uit te bouwen rond onderwijsbehoeften van de leerlingen en eigen ondersteuningsbehoeften?
 • je referentiekader verruimen?

Heb je een lerarendiploma en ben je minimum drie jaar aan de slag als (zorg)leerkracht? Dan is het postgraduaat Basiszorg en Leerwinst iets voor jou!

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
anke deckers
Anke Deckers
Trajectcoördinator
Voor al je vragen over de opleiding.

Troeven

image.alt

Expertise troef

Laat je inspireren door docenten, experts uit het werkveld en je collega’s in het postgraduaat. Je organiseert leeromgevingen zodat de diversiteit van leerlingen als meerwaarde ingezet kan worden. 
 

image.alt

Handelsgericht werken

Je verwerft inzicht in hulpvragen van kinderen en jongeren met onderwijsbehoeften en leert hierop een antwoord te bieden. In begeleidingssessies wordt er ingespeeld op praktijkvragen. Je keuze-onderdeel en eigen invulling van je portfolio geven je ruimte om in te zoomen op jouw specifieke setting.

image.alt

Professionele leefgemeenschap

Medestudenten ontmoeten in een leergemeenschap die gevormd wordt om samen op ontdekking te gaan als reflectieve professional. Tools om met je partners op school nog meer in te zetten op 'samen' zorg maken! 
 

Programma

 • Opbouw
 • Doelgroep
 • Vakken
 • Inschrijvingsgeld
 • Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille
 • Opbouw

  Curriculum bestaande uit 5 modules met elk een praktijkluik

  In co-creatie met studenten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, pedagogisch begeleiders en CLB-medewerkers werd een curriculum uitgebouwd dat tegemoetkomt aan de actuele noden in het werkveld en vooruitstrevend is op vlak van zorg in het onderwijs. 

  Doorheen dit proces word je gestimuleerd om kritisch-constructief naar je onderwijspraktijk te kijken. Je leert gaandeweg de theoretische kaders die je in de cursus krijgt ook toepassen in de praktijk. 

  Vanuit een handelingsgericht kader onderzoek je de krachten en onderwijsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders. Je leert het onderwijsaanbod doelgericht en systematisch afstemmen op dit onderzoek. Samenwerking tussen alle betrokkenen met inzet van ieders eigenheid en deskundigheid is hierbij het uitgangspunt. 

  Het programma bestaat uit gemeenschappelijke en trajectspecifieke opleidingsonderdelen. Je kiest bij de start voor een traject kleuter-, lager of secundair onderwijs. In elke module is er een praktijkluik waar ruimte is voor het leren van en met elkaar.

 • Doelgroep

  Leerkrachten in de praktijk, die zichzelf willen verdiepen en verworven competenties verruimen op vlak van zorg in het onderwijs.

  • Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs om les te geven.
  • Je bent minimum 3 jaar actief aan de slag als (zorg)leerkracht.
 • Vakken

  • Elke module bevat ook intervisie die begeleid wordt door een supervisor die ook de beoordeling van de vertaalslag naar de praktijk doet in een voldoende/onvoldoende.  
  • Op het einde van het 2e jaar, worden deze opdrachten samengebracht in een portfolio die als rode draad in de opleiding wordt doorgevoerd.
  Fase12
  Kijken vanuit de noden 4
  Krachtige leeromgeving creëren 3
  Begeleiden van noden 3
  Fase12
  Sterke leerwinst en ontwikkelingsgroei 3
  Samen bouwen aan zorg 3
  Portfolio 4
  Fase12
  Kijken vanuit de noden 4
  Krachtige leeromgeving creëren 3
  Begeleiden van noden 3
  Sterke leerwinst en ontwikkelingsgroei 3
  Samen bouwen aan zorg 3
  Portfolio 4
 • Inschrijvingsgeld

  • Het studiegeld voor het postgraduaat ‘Basiszorg en Leerwinst’ bedraagt €1.160 (= € 58 per studiepunt).

  Het postgraduaat is verspreid over twee academiejaren.

  • 2023-2024: studenten schrijven in voor 10 studiepunten en betalen 580 euro studiegeld (10 stpn x 58 euro)
  • 2024-2025: studenten schrijven in voor de resterende 10 studiepunten en betalen 580 euro studiegeld (10 stpn x 58 euro)

  Bij stopzetting van een postgraduaatsopleiding wordt het studiegeld niet terugbetaald.

 • Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille

  De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV), KMO-portefeuille en Cevora. 

  • VOV | Meer info & stappenplan Vlaams Opleidingsverlof vind je hier.
  • KMO-portefeuille | voor zelfstandigen (in bijberoep)
  • Cevora | Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door Cevora. De terugbetaling bedraagt tot 375 euro per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben.  Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.