Ruzies tussen kinderen herstelgericht aanpakken

Conflicten horen bij het leven, maar het is niet altijd makkelijk om er zelf uit te geraken. Dat geldt zeker ook voor kinderen. Ruzies die niet opgelost geraken, kunnen een negatieve domper zetten op relaties tussen kinderen en de klassfeer.
Het hersteldenken biedt een aantal boeiende kapstokken om in de praktijk met conflicten tussen kinderen aan de slag te gaan:

 • Waar draaien conflicten tussen kinderen om?
 • Wanneer kom je als leerkracht tussen, wanneer laat je het aan de kinderen over? 
 • En als je tussenkomt, wat is dan je rol? 
 • Een disciplinerende versus herstelgerichte aanpak: waarom kiezen voor herstelgericht werken?
 • Wat betekent herstelgericht hanteren van conflicten concreet? 
 • De basishouding en het inoefenen van specifieke vaardigheden: luisteren naar gevoelens en behoeften, oplossingen genereren, bemiddelen;
 • Mogelijke problemen, zoals conflicten die blijven aanslepen, kinderen die conflicten niet willen oplossen, machtsverschil en beginnend pestgedrag herstelgericht aanpakken.

In deze opleiding vind je bouwstenen voor meer harmonie in je klasgroep. 

Schrijf je in!

Praktisch

 • begeleiding | Hilde Leonard - zelfstandig nascholer, deskundige op het vlak van aanpak (on)gewenst gedrag van leerlingen en initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be).
 • datum | maandag 11 maart 2024, 9 - 15.30 u.
 • locatie | Campus Vorselaar
 • bijdrage | € 105 (lunch incl.) 
 • doelgroep | leraren basis en buitengewoon onderwijs, ook voor zorgbegeleiders
 • cursuscode | 23 046
Ann Verheyen
coördinator Vormingscentrum Onderwijs Kempen
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70